Зянько Віталій Володимирович

Резюме

Зянько Віталій Володимирович – доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

Закінчив економічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. У цьому ж ВНЗ захистив обидві дисертації:

У 2010 році присвоєно вчене звання професора.

У 2012 році нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Сфера наукових інтересів: інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво, фінанси, інвестиційна діяльність.

Автор та співавтор понад 160 наукових праць, зокрема, 3 монографій, з яких 2 одноосібних, 15 навчальних посібників, 2 методичних посібників.

Член спеціалізованої вченої ради К 76.051.12 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями:
08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
.

Входить до складу редколегії двох наукових фахових журналів:
«Вісник Вінницького політехнічного інституту»;
«Малий і середній бізнес (право, держава економіка)».

 

Корисні посилання